Домой Новости Влага входит в состав структурной решетки материалов типа кристаллогидратов и не участвует во влагообменных процессах. Поэтому при рассмотрении процессов влагопередачи через ограждение ее можно не учитывать. Физико-химическая связь влаги со строительными материалами проявляется в адсорбировании на

Влага входит в состав структурной решетки материалов типа кристаллогидратов и не участвует во влагообменных процессах. Поэтому при рассмотрении процессов влагопередачи через ограждение ее можно не учитывать. Физико-химическая связь влаги со строительными материалами проявляется в адсорбировании на

0

2.2.5 влажность материала

В капиллярно-пористых материалах в естественной воздушной среде всегда находится некоторое количество химически несвязанной влаги. Если образец материала, находящегося в естественных условиях, подвергнуть сушке, то его масса уменьшится. Весовая влажность материала ω в,%, определяется отношением массы влаги, содержащейся в образце, к массе образца в сухом состоянии:

&1&, (2.40)

Где м 1 — масса влажного образца, кг,

М 2 — масса сухого образца, кг.

Объемная влажность ω о,%, определяется отношением объема влаги, содержащейся в образце, к объему образца:

Где v 1 — объем влаги в образце, м 3, v 2 — объем самого образца, м 3 .

Между весовой ω в и объемной влажностью ω о материала существует соотношение:

&1&, (2.42)

Где ρ — плотность материала в сухом состоянии, кг/м 3 .

В расчетах чаще используется весовая влажность.

2.2.6 сорбция и десорбция

При длительном нахождении образца материала во влажном воздухе с постоянными температурой и относительной влажностью, масса влаги, содержащейся в образце станет неизменной — равновесной . При повышении относительной влажности воздуха масса влаги в материале увеличивается, а при увеличении температуры — уменьшается. Это равновесное влагосодержание материала, соответствующее тепловлажностному состоянию воздушной среды, в зависимости от химического состава, пористости и некоторых других свойств материала может быть больше или меньше. Процесс увлажнения сухого материала, помещенного в среду влажного воздуха, называется сорбцией , а процесс уменьшения влагосодержания избыточно влажного материала в среде влажного воздуха — десорбцией .

Закономерность изменения равновесного влагосодержания материала в воздушной среде с постоянной температурой и возрастающей относительной влажностью выражается изотермой сорбции.

Для подавляющего числа строительных материалов изотермы сорбции и десорбции не совпадают. Разность весовых влажностей строительного материала при одной и той же относительной влажности воздуха φ называется сорбционным гистерезисом . На рис.8 представлены изотермы сорбции и десорбции водяного пара для пеносиликата. По . Из рис.8 видно, что, например, для φ = 40% при сорбции пеносиликат имеет весовую влажность ω в =1,75%, а при десорбции ω в =4%, следовательно, сорбционный гистерезис равен 4-1,75=3,25%.

&1&

Рис.8. Весовая влажность пеносиликата при сорбции (1) и десорбции (2)

Значения сорбционных влажностей строительных материалов приведены в различныхДодатковими верстатами:

1. Верстат для підготовки води для ампул

2. Комплекс для очищення виробничого водопроводу

3. Машини для виробництва скляних ампул

4. Машини для виробництва упаковки з поліетилену

5. Газова котельня

6. Трансформаторна станція

7. Науково-дослідний комплекс

8. Обладнання для контролю якості виробничих процесів і продукції

9. Склад

Як уже писалося, для можливості швидкого переорієнтування в разі зміни попиту і асортименту використовується модульний тип виробництва. Також для цього буде корисна гнучка схема технологічного процесу. 

Для того щоб сформувати первинний асортимент, потрібно провести попередній аналіз ринку. Для формування цінника потрібно враховувати, що використання на підприємстві елементів і субстанцій власного виробництва дозволить впевненіше знижувати собівартість. Іноді відсоток можливого зниження підсумкової ціни завдяки цьому фактору досягає 20 відсотків. 

Комерційна програма

Розрахунок показаний виходячи зі стандартної програми, розрахованої на 4-х річний період:

1. Перший рік займає реалізація продукту через мережі дилерів і різні фірми. Також має бути заплановано отримання державних замовлень. 

2. Другий рік — час створення власної аптечної мережі та розвиток її на регіональному ринку. Також паралельно йдуть процес налагодження зв’язків і торгівлі в інших регіонах. 

3. Два наступні роки-напрацювання власної клієнтської бази, організація бонусних програм та інші методи розвитку власної мережі. 

Також важливим фактором буде створення програми збуту і торгівлі через інтернет. 

Реклама

Реклама-невід’ємний інструмент просування товару на ринку, тому вам, як рекламодавцю потрібно буде пройти кілька етапів:

— вибір загальної концепції для всього переліку товарів

— розробка фінансового плану. Витрати на рекламу будуть проходити щомісяця, тому необхідні всі способи збільшити ккд

— створення власного фірмового стилю підприємства. Цю функцію краще покласти на спеціально найняте агентство або дизайнера. Сюди будуть ставитися такі елементи як товарний знак, лого, імідж та інше. 

— створення та розробка політики взаємодії із засобами масової інформації. 

— визначення каналів інформування і частоти розміщення

— виведення критеріїв, за якими буде проходити оцінка ефективності рекламної компанії (підвищення рівня продажів)

Стандартно великим підприємством виділяється до трьох відсотків від продажів на реалізацію всієї рекламної компанії. 

Клієнтська база

Для збереження ефективності роботи підприємства і підвищення прибутку важливо вести роботу не тільки з потенційними клієнтами, але і з уже діючою базою клієнтів. Для реалізації цього напрямку створюються і впроваджуються різні бонусні та заохочувальні програми, звані програмами лояльності. 

Для більш ефективної реалізації програм варто спочатку продумувати їх концепцію, спираючись на також заздалегідь заданий результат. Природно ці процеси організовуються в сукупності з постійним відстеженням зміни попиту і проведенням всіляких маркетингових досліджень. Також відслідковуються покупки споживача за певний період часу. 

Крім того, крім стандартних методів сучасної реклами не можна забувати про найдієвіші способи утримання клієнтів-низьких цінах і хорошій якості. 

Ось деякі кроки для успішного застосування клієнтської бази

1. Клієнтська база формується по кожному виду продукції окремо

2. Облік і система ведення контролю проводиться тільки засобами інформаційних технологій, комп’ютерами та іншою технікою. 

3. Маркетинговий відділ

4. Програми лояльності

5. Гнучка система знижок при взаємодії з оптовим попитом

Персонал

За міжнародно визнаними нормами штат співробітників великого виробничого підприємства фармацевтичного характеру становить в середньому 3 тисячі чоловік. При цьому 20 відсотків співробітників повинні бути випускниками вузів з дипломами фармацевтичної спрямованості. Також слід не забувати про постійне

Підвищення кваліфікації всього підприємства. Система підвищення кваліфікації розглядається на етапі складання стратегії. 

Ризики підприємства

Найбільші ризики для підприємства такого рівня виходять з:

1. Зміни політичної та економічної ситуації в країні

< p>2. Високої конкуренції серед виробників аналогічної продукції

3. Перешкоди з боку державних органів

4. Ускладнення і дорожнеча сертифікаційних вимог

5. Подорожчання сировинної бази